Ten obszerny przewodnik wyjaśnia, czym jest NAT (tłumaczenie adresów sieciowych) i różnice między otwartymi, umiarkowanymi i ścisłymi typami NAT. Opisuje szczegółowo, jak zmienić typ NAT konsoli do gier, aby był bardziej otwarty, za pomocą ustawień routera, takich jak przekierowywanie portów, dostęp do strefy DMZ, przypisywanie statycznego adresu IP i włączanie UPnP. Podano dodatkowe wskazówki dotyczące zmiany typu NAT bez routera poprzez bezpośrednie dostosowanie ustawień sieciowych konsoli. Sekcja rozwiązywania problemów opisuje typowe problemy, takie jak zapory blokujące porty i zapewniające prawidłowe adresowanie IP. W artykule znajdują się także odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące kompromisów w zakresie bezpieczeństwa otwartego NAT. Zapewnia czytelnikom pełne zrozumienie podstaw NAT i sposobu jego konfiguracji w celu uzyskania optymalnych wrażeń w grach.

Podczas grania online  typ NAT  odgrywa ważną rolę w łączeniu się z innymi graczami. NAT (tłumaczenie adresów sieciowych) pomaga zarządzać przepływem ruchu między siecią domową a Internetem.

W zależności od konfiguracji sieci typ NAT może być rygorystyczny lub umiarkowany, co może powodować problemy, takie jak powolna łączność, opóźnienia i trudności z dołączaniem do gier. W wielu przypadkach idealnym rozwiązaniem będzie przejście  na otwarty typ NAT,  aby uzyskać najlepsze wrażenia z gier online.

Głównymi sposobami zmiany typu NAT są ustawienia routera, takie jak przekierowanie portów, dostosowanie ustawień sieciowych konsoli lub skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych. W tym przewodniku opisano sposób modyfikowania typu NAT przy użyciu tych metod w celu poprawy łączności w grach.


Przestań irytować reklamy dzięki ExpressVPN

Uzyskaj dostęp do swoich ulubionych witryn bez reklam, z dowolnego miejsca. ExpressVPN blokuje natrętne reklamy, zmieniając Twoją wirtualną lokalizację. Wypróbuj ExpressVPN bez ryzyka przez 30 dni. Uzyskaj teraz 49% zniżki plus 3 miesiące ZA DARMO.


Co to jest typ NAT?

NAT zarządza interakcją urządzeń w sieci domowej, takich jak konsola do gier, z szerszym Internetem. Oto przegląd tego, jak to działa:

 • NAT  mapuje adresy IP urządzeń w sieci lokalnej na pojedynczy publiczny adres IP w Internecie. Dzięki temu wiele urządzeń może współdzielić połączenie.
 • Robi to poprzez przypisanie lokalnych prywatnych adresów IP do każdego urządzenia (np. 192.168.0.5), a następnie  tłumaczenie  żądań na publiczny adres IP.
 • To tłumaczenie oznacza, że ​​Twoje urządzenia sieciowe nie są bezpośrednio dostępne w publicznym Internecie.

Istnieją trzy główne  typy konfiguracji NAT  , każdy z innym poziomem łączności:

 • Otwórz NAT  – Twoja konsola ma publiczny adres IP bezpośrednio w Internecie. Umożliwia swobodną komunikację w grach, ale zapewnia mniejsze bezpieczeństwo.
 • Umiarkowany NAT  – Twoja konsola znajduje się za routerem wykonującym podstawowe mapowanie NAT. Powinno działać w większości gier.
 • Ścisły NAT  – używa bardziej restrykcyjnego blokowania portów. Prawdopodobnie spowoduje to problemy z połączeniem w grach.

Idealnie byłoby, gdybyś potrzebował otwartego lub umiarkowanego NAT. Ścisły NAT blokuje zbyt wiele portów, co utrudnia spójne łączenie się z serwerami gier i innymi graczami.

Jak zmienić typ NAT za pośrednictwem routera

Najczęstszym sposobem zmiany typu NAT jest dostosowanie ustawień routera:

Przekierowanie portów

 • Zaloguj się do panelu routera i znajdź ustawienia przekierowania portów lub serwera wirtualnego.
 • Przekieruj określone porty potrzebne konsoli do grania na adres IP sieci lokalnej. Na przykład przekierowanie portów 80, 443 i 1935 na adres IP 192.168.0.101 dla PS4.
 • Spowoduje to otwarcie tych portów tylko dla konsoli, a nie dla całej sieci.

Zmień tryb NAT routera

 • Jeśli router ma ustawiony tryb NAT, zmień go na tryb „Otwarty”. To całkowicie usuwa NAT na poziomie routera.
 • Należy pamiętać, że powoduje to wyłączenie zabezpieczeń NAT i narażenie całej sieci.

Przypisz statyczny lokalny adres IP

 • Nadaj konsoli stały lokalny adres IP w routerze, np. 192.168.0.101.
 • Dzięki temu przekierowanie portów zawsze będzie miało zastosowanie do Twojej konsoli, jeśli zmieni się jej adres IP.

Umieść konsolę w DMZ

 • W ostateczności umieść adres IP konsoli w strefie DMZ routera lub w strefie zdemilitaryzowanej.
 • To zasadniczo umieszcza go poza zaporą ogniową, która otwiera wszystkie porty, ale zmniejsza bezpieczeństwo.

Odśwież zmiany

 • Zapisz zmiany w routerze i uruchom ponownie konsolę lub wykonaj pełne ponowne uruchomienie routera, aby ustawienia zaczęły obowiązywać.

Sprawdź stan NAT

 • Przejdź do ustawień sieciowych konsoli i sprawdź, czy nowy typ NAT jest otwarty.
 • Jeśli nadal jest umiarkowany/rygorystyczny, sprawdź dokładnie ustawienia routera i uruchom ponownie komputer.

Jak zmienić typ NAT bez routera

Jeśli podłączysz konsolę bezpośrednio do modemu, możesz wypróbować następujące opcje zmiany NAT:

Włącz UPnP na konsoli

 • UPnP (Universal Plug and Play) automatycznie konfiguruje przekierowanie portów na obsługiwanych urządzeniach.
 • Włącz UPnP w ustawieniach sieciowych konsoli, aby umożliwić jej zarządzanie NAT za pomocą modemu.

Skonfiguruj przekierowanie portów

 • Niektóre konsole umożliwiają ręczne przekierowanie portów w ustawieniach sieciowych, jeśli nie korzystasz z routera.
 • Przekieruj zwykłe porty do gier na adres IP konsoli, aby uzyskać możliwość otwartego NAT.

Użyj Ethernetu przez Wi-Fi

 • Połącz się kablem Ethernet z modemem, aby zmniejszyć ograniczenia NAT w przypadku połączeń bezprzewodowych.

Zmień serwer DNS

 • Spróbuj ręcznie przypisać serwer DNS na konsoli do alternatywy, takiej jak Google DNS lub Cloudflare.

Połącz się poprzez mobilny punkt dostępu

 • Połącz konsolę z mobilnym hotspotem smartfona, który zazwyczaj korzysta z bardziej otwartego NAT klasy operatorskiej.

Poproś o publiczny adres IP od dostawcy usług internetowych

 • W ostateczności skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych i poproś o publiczny statyczny adres IP, który zapewni otwarty NAT.
 • Prawdopodobnie będzie to wiązać się z dodatkowymi miesięcznymi kosztami.

Rozwiązywanie problemów związanych ze zmianą typu NAT

Jeśli po wprowadzeniu zmian nadal masz ścisły lub umiarkowany NAT, oto kilka wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów:

 • Zresetuj router do ustawień domyślnych  – Zacznij od zera i ponownie skonfiguruj przekierowanie portów.
 • Sprawdź ustawienia zapory  — upewnij się, że zapora nie blokuje wymaganych portów do gier.
 • Potwierdź lokalny adres IP  – upewnij się, że przekierowania portów są przypisane do bieżącego lokalnego adresu IP konsoli.
 • Przetestuj z bezpośrednim połączeniem modemowym  – podłącz konsolę bezpośrednio do modemu, aby wyizolować problemy z routerem.
 • Sprawdź konflikty adresów IP i portów  — użyj narzędzi sieciowych, aby upewnić się, że nie ma konfliktów.
 • Wyłącz urządzenia  i wyłącz je całkowicie, a następnie uruchom ponownie konsolę i router.
 • Skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy usług internetowych  – wyjaśnij problem i zapytaj, czy istnieją jakieś ograniczenia na poziomie dostawcy usług internetowych.

Często Zadawane Pytania

Oto odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące zmiany typu NAT w grach:

Posiadanie całkowicie otwartego NAT usuwa zabezpieczenia firewall, więc zadbaj o włączenie go na wszystkich urządzeniach sieciowych. Ogranicz to tylko do konsoli do gier. Upewnij się, że inne urządzenia mają silny program antywirusowy i zapory ogniowe.

Otwarty NAT zapewnia minimalne problemy z łącznością, które mogą powodować opóźnienia z powodu zablokowanych portów. Ale na opóźnienia wpływa również wiele innych czynników, takich jak odległość do serwerów gier. Nie oczekuj cudów.

W większości przypadków tak, publiczny adres IP zapewnia konsolę bezpośrednio w otwartym Internecie. Jednak w niektórych rzadkich przypadkach dostawcy usług internetowych mogą nadal wdrażać NAT również na publicznych adresach IP.

Tak, poprzez odpowiednią konfigurację routera możesz przekazywać określone zakresy portów i adresy IP dla każdej konsoli w sieci, aby mieć różne typy NAT.

Chociaż jest to łatwy sposób na otwarcie wszystkich portów, niesie ze sobą ryzyko bezpieczeństwa. Zapora sieciowa Twojej konsoli stanie się Twoją jedyną ochroną przed atakami. Użyj DMZ jako tymczasowego testu rozwiązywania problemów, a nie trwałego rozwiązania.

Wniosek

Dostosowanie typu NAT do bardziej otwartego może znacznie poprawić łączność i wydajność gier online. Najbardziej niezawodnym sposobem jest skonfigurowanie zaawansowanych reguł przekierowania portów na routerze, dostosowanych do potrzeb konsoli. Jeśli nie ma routera, modyfikacja ustawień sieciowych konsoli zapewnia alternatywne opcje. Otwarty NAT poprawia wrażenia z gry, ale wiąże się z mniejszym bezpieczeństwem – aby znaleźć właściwą równowagę dla Twojej konfiguracji.